Proiectare

Urbano Parks, Modul 3, str. Balastierei 1S
Loc. Gilau, jud. Cluj
office@traust.ro
Tel.: 0741 741 666
Luni - Vineri
08:00 AM - 16:30 PM

Proiectare constructii cu destinatie rezidentiala, comerciala sau industriala.

Proiectarea reprezintă o fază foarte importantă în realizarea unei constructii, deoarece dictează siguranţa în exploatare, estetica, funcţionalitatea şi durabilitatea, precum şi costurile finale ale acesteia. Proiectarea este compusa dintr-o multitudine de piese scrise si piese desenate. Aceste piese curprind toate specificatiile tehnice necesare, pe baza carora se pot autoriza si executa lucrarile de construire, modificare, demolare. Piesele scrise si cele desenate, care compun proiectul oricarei constructii sunt grupate pe specialitati (arhitectura, rezistenta, instalatii, etc.). Echipa noastra de inginer specializati pe diferite segmente, se va asigura de realizarea intregii documentatii, a tuturor pasilor necesari .

In general parcursul unui proiect este urmatorul:

 

   
 • Acte teren – extras CF. In primul rand pentru a construi ceva aveti nevoie de un teren construibil. Sunt necesare actele de proprietate asupra imobilului pe care doriti realizarea investitiei, mai exact extrase de carte funciara (extras C.F.). Acest extras CF trebuie sa fie pe numele dumneavoastra, caci doar proprietarul terenului poate primi o autorizatie de construire.
 • Tema de proiectare - este o etapa foarte importanta, adesea trecuta cu vederea. O analiza lucida a dorintelor, necesitatilor si posibilitatilor investitorului duce la luarea unor decizii corecte inca din faza incipienta. Arhitectul va va ajuta cu informatii tehnice si legislative, cu opinii legate de dimensionarea optima si rezolvarea functionala. Tema de proiectare este documentul scris in care sunt rezumate toate obiectivele ce trebuiesc atinse prin proiect. Biroul nostru ofera acest serviciu gratuit, in cadrul proiectului.
 • Releveul clădirii existente (in cazul in care avem interventii asupra unei cladiri existente). Releveul presupune masurarea intregii cladiri cu situatia existenta inainte de inceperea lucrarilor. Pe baza acestor masuratori se realizeaza o documentatie ce va sta la baza tuturor propunerilor viitoare. Aceasta etapa presupune accesul in toate spatiile imobilului, inclusiv anexe, subsol, pod, etc. Cu cat releveul este mai precis si contine mai multe informatii, cu atat calitatea propunerilor va creste.
 • Studiu geotehnic Realizarea unui studiu geotehnic, constand in foraje si lucrari de laborator, pentru determinarea proprietatilor fizice si chimice ale solului. In cazul in care intervenim asupra unei constructii existente sunt necesare inclusiv sondaje la fundatiile constructiilor ce urmeaza a fi afectate de noua investitie. Aceste lucrari vor fi realizate de catre un inginer geolog atestat.
 • Expertiza tehnica (in cazul in care avem o interventii asupra unei cladiri existente). Intocmirea unei expertize tehnice prin care se urmareste stabilirea interventiilor posibile asupra cladirii si masurile de consolidare necesare pentru asigurarea bunei desfasurari a santierului si a exploatarii imobilului. Expertizarea tehnica a cladirilor va fi realizata de catre un expert tehnic atestat.
 • Anteproiectul sau conceptul Acest pas presupune stabilirea unei soluţii principiale pentru cladirea ce se doreste a fi realizata. Pornind de la dorintele beneficiarului, particularitatile amplasamentului, posibilitatile tehnice si financiare, legislatie, etc., anteproiectul este generat in urma analizei soluţiilor volumetrice şi funcţionale, a studierii variantelor posibile pentru sistemul structural. Solutiile propuse de arhitect sunt discutate si analizate impreuna cu clientul, pentru a se ajunge la o varianta care sa indeplineasca toate exigentele.
 • Certificatul de Urbanism Intocmirea documentatiei pentru solicitarea si obtinerea Certificatului de Urbanism (C.U.), acesta fiind actul de informare prin care se fac cunoscute elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al parcelei, caracteristicile zonei in care se gaseste terenul (amplasamentul), cerintele urbanistice care urmeaza a fi indeplinite, precum si lista avizelor si acordurilor necesare in vederea autorizarii lucrarilor de construire. O documentatie bine facuta pentru obtinerea Certificatului de Urbanism va poate scuti de complicatii si costuri ulterioare suplimentare.
 • Plan de situaţie cu viză de la cadastru Documentaţie pentru obţinerea avizului OJCPI (inclusiv a procesului verbal de recepţie a documentaţiei). Această documentaţie va fi întocmită de un inginer topograf atestat ANCPI.
 • Avize şi acorduri Întocmirea documentaţiilor tehnice pentru solicitarea şi obţinerea avizelor şi acordurilor menţionate în C.U..
 • Acorduri notariale In unele situatii pot fi necesare acorduri autentificate ale coproprietarilor si vecinilor fata de care cladirea este dispusa pe limita de proprietate.
 • Proiect faza Studiu de Fezabilitate (S.F.) In cazul lucrarilor finantate pe baza de proiect de finantare sau din bani publici, este necesara intocmirea Documentatiei Tehnice necesare aprobarii de catre institutiile abilitate a finantarii nerambursabile. Documentatia se va intocmi conform cu prevederile Ghidului Solicitantului de fonduri europene, a HG 28/09.01.2008 privind aprobarea continutului cadru, al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii si a HG 1061/2012 – privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii.
 • Proiect faza P.T.+D.E. (proiect de execuţie) Întocmirea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie necesare realizării investiţiei propuse, întocmit conform legislaţiei şi normativelor tehnice în vigoare şi cuprinzând părţi de proiect distinct pentru fiecare specialitate contractată (arhitectură, structură, instalaţii) şi constituie totalitatea documentelor şi planşelor necesare execuţiei investiţiei. Pe baza acestui proiect executantul va putea să facă o ofertă fermă de preţ.
 • Proiect faza D.T.A.C. (autorizatia de construire) Intocmirea Documentatiei Tehnice pentru Autorizarea lucrarilor de Construire (D.T.A.C.), ce constituie un extras din Proiectul Tehnic. Este o documentatie de complexitate mai redusa, dar care contine toate informatiile necesare evaluarii proiectului si autorizarii sale.
 • Odata obtinuta autorizatia de construire se poate trece la implementarea in teren a proiectului autorizat.
 • Contractarea lucrarilor In baza proiectului tehnic veti putea cere de la firmele de executie oferte de pret pentru lucrarea dumneavoastra, iar dupa ce alegeti un executant, se semneaza un contract cu acesta si puteti incepe lucrarile.
 • Dirigintele de santier Pentru ca lucrurile sa decurga cat mai bine este important sa angajati un diriginte de santier competent si implicat. Pe durata lucrarilor acesta va actiona ca un avocat al dumneavoastra in fata echipei de constructori, urmarind respectarea proiectului, urmarirea graficului de esalonare a lucrarilor, respectarea legislatiei, etc.
 • Executia lucrarilor Executia se va realiza cu respectarea Proiectului Tehnic, al Autorizaţiei de Construire, al legilor si normativelor in domeniul constructiilor, protectiei muncii si al mediului inconjurator, aflate în vigoare.
 • Receptia lucrarilor
proiectare_Dev2

Amenajare Lol et Lola Hotel, designed by Morphoza

Crezul nostru

'PASIUNEA CA FUNDATIE'

Toata gama de constructii si instalatii

De peste doua decenii, punem in practica ideile si planurile clientilor nostri: cladiri rezidentiale, sedii pentru companii, birouri, hoteluri, farmacii, banci, hale de productie, parcari, drumuri de acces, sisteme de canalizare.

Articol recent

Translate »